SRVA

Jokaiseen riistanhoitoyhdistykseen on nimetty yhteyshenkilöitä vastaanottamaan poliisilta tulevia virka-apupyyntöjä. Yhteyshenkilöt huolehtivat alueellaan toiminnan käynnistämisestä tai tehtävän edelleen ohjaamisesta.

_____

Joroisten SRVA- yhteyshenkilöt:


Tuomo Pirkkalainen 040 5127706

Esko Laitinen 040 5712333

Raimo Vaskelainen 0400 194140

Jani Kuvaja 0443656777

_____

Käytännön toiminta

Virka-apupyynnön jälkeen tapahtuvaan käytännön jäljestys- ja karkotustoimintaan on kukin riistanhoitoyhdistys luonut omat toimintamallinsa ja verkostonsa.

Organisaation käytännön toimijoita ovat alueen metsästysseurat, kokeneet suurriistan metsästäjät sekä koulutetut koiranohjaajat ja koirat. Tehtävässä toimivilla henkilöillä tulee olla riistanhoitomaksu maksettuna, jotta he ja heidän koiransa ovat metsästäjävakuutuksen piirissä.

SRVA-toiminnassa ei ole kyse metsästysoikeuteen sidotusta metsästyksestä vaan eläinsuojelullisista syistä poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä, joka voidaan suorittaa metsästysoikeudesta riippumatta.

Sidosryhmäyhteistyö

SRVA-tehtävien hoito vaatii monipuolista osaamista. Riistanhoitoyhdistysten SRVA-toimintaa tukee Suomen riistakeskuksen rhy-tukiprosessi. Sidosryhmäyhteistyössä toiminnan kehittämiseen osallistuvat Sisäministeriön poliisiosasto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Kennelliitto ja Suomen Metsästysjäljestäjät ry.

_____